logo10_10_131120

East Sea Import Export Company Limited

Address: 50/273 Dang Hai, Dang Hai, Hai An, Hai Phong, Viet Nam

Tel/Whatsapp: +84 375876938/ +84 914486633

Liên hệ

East Sea Import Export Company Limited

Address: 50/273 Dang Hai, Dang Hai, Hai An, Hai Phong, Viet Nam

Tel , Whatsapp: +84 375876938/ +84 973123898/ +84 969309242

Email: eastsea.exim@gmail.com

Website:http://eastseaimex.com

Họ tên (*)
Đơn vị
Địa chỉ
Điện thoại (*)
Email (*)
Lời nhắn (*)
 
Statistical access
Đang truy cập: 1
Trong ngày: 8
Trong tuần: 52
Lượt truy cập: 22476

East Sea Import Export Company Limited

Address: 50/273 Dang Hai, Dang Hai, Hai An, Hai Phong, Viet Nam

Tel/ Whatsapp:

  • Sali:+84 375876938
  • Gina:+84 914486633

Email: eastsea.exim@gmail.com

Website:http://eastseaimex.com